Usluge

  • korištenje građe u knjižnici
  • posudba određene građe u skladu s odredbama Pravilnika o radu Knjižnice KBCSM
  • međuknjižnična posudba s knjižnicama u Zagrebu, Hrvatskoj i svijetu
  • pretraživanje medicinskih baza podataka i traženje drugih informacija
  • bibliometrijske usluge  i potvrde (podaci o indeksiranosti ili citiranosti časopisa/radova/autora u sekundarnim publikacijama WOS/Current Contents, SCIE, SSCI; Index Medicus; Scopus, itd)
  • različite informacije i upute za uspješno pronalaženje literature
  • edukacija korisnika u pretraživanju baza podatka i Interneta
  • upute za citiranje literature
  • PITAJTE KNJIŽNIČARA (upiti el.poštom)

Na svakoj od tri lokacije Knjižnice korisnicima na raspolaganju stoji ČITAONICA s umreženim računalom za korisnike.

U Središnjoj knjižnici u sjedištu KBCSM, Vinogradska c.29 u otvorenom pristupu nalazi se bogata referentna zbirka enciklopedija, leksikona, rječnika, medicinskih i općih, kao i osnovna medicinska pretklinička i klinička literatura, te zbirka literature s područja povijesti medicine i povijesti KBC Sestre milosrdnice. U ČITAONICI je osam mjesta za korisnike za velikim radnim stolom, te još dva mjesta s umreženim korisničkim računalima.

U Knjižnici KBCSM -lokacija Draškovićeva 19 (Klinika za traumatologiju KBCSM) smještena je manja referentna zbirka (enciklopedije, rječnici, leksikoni) i opsežna zbirka literature s područja kirurgije, ortopedije, traumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te povezanih medicinskih struka. Za korisnike su predviđena pet mjesta za radnim stolom i jedno mjesto s umreženim računalom.

U Knjižnici KBCSM – lokacija Ilica 197 (Klinika za tumore KBCSM) smještena je manja referentna zbirka (enciklopedije, rječnici, leksikoni) i opsežna zbirka literature s područja onkologije i povezanih medicinskih struka. Za korisnike su predviđena četiri mjesta za radnim stolom i dva mjesta s umreženim računalom.