Institut za klinička medicinska istraživanja i nastavu

Poveznica na LinkedIn profilU KBC-u se od samih početaka promiče istraživački duh neophodan u stručnom, znanstvenom i nastavnom djelovanju.

Organizacijski znanstveni ustroj počinje početkom šezdesetih godina 20. stoljeća kad je osnovan Laboratorij za eksperimantalnu medicinu (LEM), a voditelj je bio prof. dr. sc. Stevan Milković. U veljači 1982. godine osnovana je Znanstvena jedinica koja 1989. godine prerasta u Institut za klinička medicinska istraživanja.

Voditelji Instituta bili su dr. sc. Zvonimir Marić, dr. sc. Dragutin Cvrtila, bivši predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik prof. dr. sc. Zvonko Kusić, dr.sc. Mirjana Huić, prof. dr. sc. Igor Rudan, dr. sc. Marina Zmajević-Schoenwald te sada prof. dr. sc. Nikola Đaković. Prvi predsjednik Vijeća za znanstveno-nastavnu djelatnost bio je bivši predsjednik HAZU  akademik prof. dr. sc. Ivo Padovan, te dugi niz godina akademkinja prof. dr. sc. Vida Demarin.

Znanstvena aktivnost KBC-a omogučila je brojnim mladim istraživačima izbor u znanstvene novake te stjecanje doktorata znanosti i specijalizacije iz pojedinih grana medicine.

Zbog kvalitetnog prožimanja znanstvenog i nastavnog rada  KBC kao nastavna baza  naročito ima razvijenu suradnju sa Stomatološkim i Medicinskim  fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, ali i s drugim znanstvenim i nastavnim ustanovama.

Uz projekte Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u KBC-u se kontinuirano provode međunarodna istraživanja s kolegama iz svjetskih sveučilišnih centara te međunarodnih organizacija. Institut pruža podršku glavnim istraživačima i suradnicima u kliničkim studijama koje se provode u KBC-u.