Predstojnik Instituta:
prof.dr.sc. Nikola Đaković, dr.med.
Tel: 01 3787 318
Mob: 098/9653-132 (kratki 5577)
E-mail:  nikola.dakovic@kbcsm.hr


dr. sc. Ines Potočnjak, dr. med.,
Specijalist kliničke farmakologije s toksikologijom
Mob: 091 3820 604 (kratki 5702)
E-mail: ines.potocnjak@kbcsm.hr


Ljiljana Vlahek, bacc. med. techn.
Tel: 01 3787 957
E-mail: ljiljana.vlahek@kbcsm.hr


Viša stručna savjetnica Instituta:
Ana Dlaka,  dipl. politolog,
Tel: 01 3787 957
Mob: 091/4368-026 (kratki 5026)
E-mail: ana.dlaka@kbcsm.hr


E-mail Instituta:
institut@kbcsm.hr