1.KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU

Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice

2. DNEVNE BOLNICE

NADOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA I JEDNODNEVNIH KIRURGIJA KBC SESTRE MILOSRDNICE

3. OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM

USPOSTAVA OBJEDINJENOG HITNOG BOLNIČKOG PRIJEMA KBC SESTE MILORDNICE NA LOKACIJI VINOGRADSKA

4. REFERENTNI CENTAR ZA RADIOLOGIJSKU PREVENCIJU, DIJAGNOSTIKU, TERAPIJU I REHABILITACIJU BOLESTI GLAVE I VRATA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE – RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR