Etičko povjerenstvo KBC Sestre milosrdnice

Etičko povjerenstvo Kliničkog bolničkog centra djeluje u skladu s Direktivom 2001/20/Europske zajednice u skladu s načelima Internacionalne konferencije za harmonizaciju (ICH GCP) i Helsinške deklaracije. Odgovornost je Etičkog povjerenstva zaštita prava, sigurnosti i dobrobiti ispitanika koji sudjeluju u znanstvenim istraživanjima.

Kako bi osigurali takvu zaštitu, Etičko povjerenstvo daje mišljenje o predloženom ispitivanju na temelju plana ispitivanja, podobnosti ispitivača, metoda i mogućnosti istraživanja i načina informiranja ispitanika kao i pripadajuće dokumentacije.

Informiranje ispitanika o kliničkom ispitivanju mora biti usmeno i kroz Informirani pristanak.

Za predloženo ispitivanje potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Kod dopune i korekcije dokumentacije potrebno je referirati se na odluku Etičkog povjerenstva te ukazati na učinjene promjene u dokumentaciji.

Datumi sjednica:

18. siječnja 2018.

9. veljače 2018.

1. ožujka 2018.

6. travnja 2018.

3. svibnja 2018.

8. lipnja 2018.

5. srpnja 2018.

6. rujna 2018.

11. listopada 2018.

8. studenoga 2018.

6. prosinca 2018.

10. siječnja 2019.

14. veljače 2019.

14. ožujka 2019.

04. travnja 2019.

09. svibnja 2019.

06. lipnja 2019.

04. srpnja 2019.

05. rujna 2019.

03. listopada 2019.

07. studeni 2019.

05. prosinca 2019.

09. siječnja 2020.

13. veljače 2020.

12. ožujka 2020.

02. travnja 2020.

07. svibnja 2020.

04. lipnja 2020.

02. srpnja 2020.

Dokumentaciju je potrebno predati najkasnije tjedan dana prije sjednice.

Etičko povjerenstvo KBC Sestre milosrdnice

 • prof.dr.sc. Arijana Lovrenčić Huzjan, dr. med.- predsjednica
 • doc.dr. sc. Anto Čartolovni

Članovi Povjerenstva

 • Prof.dr.sc. Arijana Lovrenčić Huzjan,
 • Prof.dr.sc. Lidija Beketić Orešković,
 • Prof.dr.sc. Krunoslav Kuna,
 • Prof.dr.sc. Dalibor Karlović
 • Doc. dr. sc. Krunoslav Novak
 • Prim.dr.sc. Draško Boljkovac
 • Kristina Keser Bonovil, dipl. iur.

Zamjenici članova Etičkog povjerenstva:

 • Lidija Dežmalj Grbelja
 • Doc.dr.sc. Hrvoje Šobat
 • Prof.dr.sc. Vesnica Košec
 • Doc. dr. sc. Jakov Ajduk
 • Doc. dr. sc. Anto Čartolovni
 • Doc. dr. sc. Mario Kopljar
 • Jasenka Surla, dipl. iur.

Poveznice:

 1. Helsinška deklaracija
 2. Zakon o zaštiti prava pacijenata
 3. Obiteljski zakon
 4. Pravilnik o kliničkom ispitivanju
 5.  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o kliničkom ispitivanju