Ravnateljstvo

Prof. dr. sc. Mario Zovak, dr. med.- ravnatelj

E–mail adresa: ravnatelj@kbcsm.hr

 

Prof.dr.sc. Dijana Zadravec, dr.med- zamjenica ravnatelja

Broj telefona: (01) 3787-435

E–mail adresa: zadiravnateljstvo@gmail.com

 

Ivan Markotić, mag. oec.- pomoćnik ravnatelja za financijske poslove

Broj mobitela: 099 37 87 104

E–mail adresa: ivan.markotic@kbcsm.hr

 

Dr. sc. Ivan Radić, dr. med.- pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite

Broj mobitela: 099 37 87 181

E–mail adresa: ivan.radic@kbcsm.hr

 

Kristina Keser Bonovil, dipl. iur.- pomoćnica ravnatelja za pravne poslove

Broj mobitela: 099 37 87 305

E–mail adresa: kristina.keser.bonovil@kbcsm.hr

 

Biserka Režek, dipl. med. techn.- pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra bolnice

Broj mobitela: 099 37 87 260

E–mail adresa: biserka.rezek@kbcsm.hr

 

Osoba za kontakt za Ured ravnatelja:

Silva Jažić, struč. spec. oec.

Broj mobitela: 099 3787 251

E-mail adresa: silva.jazic@kbcsm.hr

 

Tajnica ravnatelja:

Marija Startz

Broj mobitela: 098 16 25 051

E–mail adresa: marija.startz@kbcsm.hr

Broj telefona : 01 37 68 295
Broj telefaksa: 01 37 68 269