Rukovoditelji sektora/službi

RUKOVODITELJI  SEKTORA/SLUŽBI

Biserka Firm, dipl. ecc. – rukovoditeljica Sektora ekonomsko financijskih poslova

Kristina Keser Bonovil, dipl. iur. – pročelnica Sektora pravnih, kadrovskih i općih poslova

Krunoslav Tušek, bacc. inženjer tech.inf. – v.d. rukovoditelja Službe informatike

Goran Kuljić, dipl. ecc. – v.d. rukovoditelja Službe nabave

Vesna Nižić, dipl. vet. – rukovoditeljica Službe za čišćenje i druge pomoćne poslove

Mladen Prša, dipl. ing. – rukovoditelj Službe zaštite na radu i zaštite od požara

Milan Rendulić, dipl. ing. – pročelnik Sektora tehničkih poslova

Vedrana Škoro Rendulić, mag. nutr. – rukovoditeljica Službe za dijetetiku i prehranu