Sektor ekonomsko financijskih poslova

Financijska služba objedinjuje osnovne skupine financijskih poslova koji se obavljaju na razini sljedećih odjela : Računovodstvo, Plan i analiza, Obračun zdravstvenih usluga, Informatička obrada podataka i Investicije i razvoj.

Proteklih godina provodi se kontinuirana informatizacija poslovanja, te su danas u Službi svi odjeli posve kompjutorizirani. Od 1994. godine izgrađuje se i proširuje informatička mreža koja omogućuje funkcionalnu povezanost unutar Službe, a dio sustava postpuno se širi prema ostalim odjelima Bolnice.

Na taj način izgrađuje se, uz horizontalnu, i vertikalna povezanost svih financijskih funkcija Bolnice, te u ovom trenutku u širem sustavu informacijsko-financijskog poslovanja sudjeluje 108 računala s pripadajućom opremom.

Usporedo s hardverskim širenjem informatičkog sustava unapređuju se programska rješenja, te je dostignuta razina programa koja omogućuje kvalitetan, kontinuiran i brz uvid u poslovanje Bolnice.

Tim se pristupom racionalizira sveukupno, a osobito financijsko poslovanje Bolnice. O tome najbolje govore rezultati u protekle četiri godine. Posebna pozornost posvećuje se ostvarenju prihoda, te kontroli rashoda Bolnice, kao i svakodnevnom praćenju učinaka poslovanja putem posebnog informatičkog programa.

Uz navedeno, u Službi je tijekom posljednjih godina znatno poboljšana struktura naobrazbe zaposlenih, koja je uvjet daljnjeg uspješnog razvoja. Mnoga organizacijska i informatička rješenja razvijena u Službi preuzele su kao osnovu i druge srodne zdravstvene ustanove.

Organizacija Radne jedinice:

  • Odjel za računovodstvo
  • Odjel za plan i analizu
  • Odjel za obračun zdravstvenih usluga
  • Odjel za investicije i razvoj

Osoba za kontakt:

Rukovoditelj Službe kontrolinga: Jasna Dimec, dipl. oec, jasna.dimec@kbcsm.hr, 01/3787 162

Rukovoditelj Službe računovodstva: Štefanija Jamaković, dipl. oec, stefanija.jamakovic@kbcsm.hr, 01/3787 050

Rukovoditelj Službe financija: Vesna Sminderovac, dipl. oec, vesna.sminderovac@kbcsm.hr, 01/3787 753

Rukovoditelj Službe fakturiranja: Marija Klepac, dipl. oec, marija.klepac@kbcsm.hr, 01/3787 292