Sektor tehničkih poslova

rukovoditelj Milan Rendulić, dipl.ing.

Ustrojstvo Sektora za tehničke poslove omogućava obavljanje aktivnosti od zaprimanja prijave kvara sa odjela preko obrade korisničke prijave kroz efikasnu komunikaciju do rješavanja i izvještavanja o statusu prijave. Zadatak Sektora za tehničke poslove je i prepoznavanje kritičnih elemenata, odnosno zastoja i problema u procesu obrade, statističkih izvještaja i otvaranja mogućnosti učinkovitog korištenja ljudskih i materijalnih potencijala.

Rad Sektora za tehničke poslove organiziran je tako da sve djelatnosti koje su navedene kontinuirano prate i primjenjuju nove tehnologije uz mnoštvo već poznatih i uobičajenih.

Koristeći vlastita znanja i iskustva te pomoć stručnjaka iz ostalih bolnica, fakulteta, domaćih i stranih tvrtki partnera, bolnica je uvela ili je u fazi uvođenja najnovijih svjetskih tehnologija koje izvodi samostalno ili s partnerima.

Bolnica je svojim temeljnim opredjeljenjem za uvođenjem svjetskih visoko tehnoloških dostignuća u svoj radni proces u poziciji da u svijetu potvrđene postupke nudi i svim korisnicima-pacijedntima svojih usluga. Usvajanja novog znanja, uvođenja novih tehnologija i stvaranje uvjeta za prilike, ali i rizike koje nosi globalizacija, ne bi bilo moguće bez suradnje sa stručnjacima s fakulteta, znanstvenim institucijama i strukovnim udruženjima.

Djelatnosti Sektora za tehničke poslove:

 • održavanje,
 • inženjering, projektiranje i konstruiranje,
 • izgradnja i servis,
 • izrada novih proizvoda i rezervnih dijelova,
 • tehnička kontrola,
 • transport,
 • građevinarstvo,
 • pranje rublja,
 • uređenje,
 • zaštita i zbrinjavanje okoliša,
 • zaštita zdravlja,
 • nabava i skladište,
 • sigurnost na radu i zaštita od požara.

Održavanje i popravak objekata, opreme i medicinskih aparata, instalacija, grijanja i hlađenja objekata, proizvodnja tople sanitarne vode, održavanje čistoće bolničkog kruga. Inženjering je djelatnost u sklopu kojeg se organiziraju i vode poslovi:

 • planiranja
 • razrade planova
 • izvođenja

Izgradnja je djelatnost koja podrazumjeva:

 • izgradnja postrojenja
 • izgradnja prostora, objekata i prateće infrastrukture
 • adaptacija i rekonstrukcija objekata, cesta i pristupnih puteva

Tijekom 160 godina postojanja bolnice izgrađeno je preko 50.000 m2 (28 objekata) koji su do sada više puta renovirani, rekonstruirani i dograđivani. Izgrađeno je par tisuća km instalacija vodovoda, kanalizacije, plinova, elektrike, ventilacije i klimatizacije.
Izrada proizvoda i rezervnih dijelova odnosi se na:

 • rezervne dijelove za medicinsku i nemedicinsku opremu
 • rezervne dijelove na objektima-zgradama

Tehnička kontrola je djelatnost koja vrši kontrolu, nadzor, ispitivanje, preuzimanje opreme, dijelova i postrojenja u fazi izgradnje, instaliranja i uporabe. Transport omogućava prijevoz stvari, roba i osoba teretnim i osobnim vozilima, a odnosi se na prijevoz hrane, rublja, tehničke robe i rezervnih dijelova i prijevoz pacijenata i djelatnika bolnice.

Građevinarstvo uključuje aktivnosti čiji rezultati su izgradnja i održavanje objekata, prometnica, instalacijkih trasa.

Nabava obuhvaća kontinuiranu opskrbu materijalima i opremom u potrbnim količinama, vrstama i vremenu, te nabavu tehničkog materijala i rezervnih dijelova. Uređenjne, zaštita i zbrinjavanje okoliša je djelatnost unutar koje se sanira okoliš nakon puknuća i havarije na postrojenju, sanira propuštanje cjevovoda i zbrinjavaju i obrađuju sve vrste otpada (komunalni, infektivni, citostatici, razne kemikalije, staklo, papir,…)

Osoba za kontakt:

Valentina Đunđuš, valentina.dundus@kbcsm.hr, tel: 01/3787 311