Pozivi na dostavu ponuda

Nabava izrade Strateškog programa znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice radi provođenja organizacijske reforme vezano uz realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014

 Evidencijski broj nabave : 128/2019

Poziv na dostavu ponuda – Strategija razvoja

____________________________________________________________________

Nabava usluga koordinatora zaštite na radu i stručnog nadzora nad radovima adaptacije i opremanja dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014

Evidencijski broj 6/2019

Poziv na dostavu ponuda – koordinator ZNR i str.nadzor

Projektno – tehnička dokumentacija

____________________________________________________________________

Usluga izrade dokumentacija o nabavi za provođenje postupaka javne nabave i poziva na dostavu ponuda za provođenje postupaka nabave potrebnih za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice

Evidencijski broj 88/2018

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – 3. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – 2. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – Dio C. Troškovnik – 2. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda za voditelja projekta rekonstrukcija-dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBCSM, ev.br. 31/2020