Služba za dijetetiku i prehranu

Služba za dijetetiku i prehranu:

Odjel prehrane (3 lokacije – Vinogradska 29, Ilica 197, Draškovićeva 19)

Odjel dijetetike (lokacija – Vinogradska 29)

Rukovoditeljica Službe:

Voditeljica Odjela prehrane (lokacija Vinogradska):

Voditeljica Odjela prehrane (lokacija Ilica):

Voditelj Odjela prehrane (lokacija Draškovićeva):

Voditeljica Odjela dijetetike (lokacija Vinogradska):

Djelatnost službe za dijetetiku i prehranu

Edukativni materijali za pacijente

Kako do nas?