Djelatnost Službe za dijetetiku i prehranu

  • planiranje i izrada jelovnika za bolesnike na standardnoj ili posebnoj dijeti ovisno o dijagnozi (sukladno bolničkim uvjetima i Odluci o standardu prehrane bolesnika u bolnicama, NN 59/15);

 

  • kontrola namirnica od dostave, ulaska u proces pripreme do distribucije gotovog dijetalnog obroka za pacijente u skladu s HACCP-om;

 

  • savjetovanje naših pacijenata o dijetoterapiji kod određenih dijagnoza (za vrijeme i nakon hospitalizacije – uz prethodnu najavu Odjelu dijetetike na gore navedeni kontakt telefon ili mail)  u   svrhu liječenja i sprječavanja komplikacija bolesti (kompletna analiza tjelesne mase, analiza nutritivnog statusa, izrada programa prehrane ovisno o dijagnozi, edukacija o prehrani, nutritivna prevencija).

 

Rezultati brojnih istraživanja upućuju na činjenicu da odgovarajuća prehrana može indicirati remisiju bolesti, a može poslužiti i kao jedno od terapijskih sredstava u liječenju akutnog stanja bolesti. Dakle, dijetalna prehrana (dijeta, dijetoterapija) koja se prepisuje određenim bolesnicima često ima terapijsku ulogu i zajedno s drugim mjerama liječenja pridonosi ozdravljenju.

 

Stoga, bolesnike je potrebno educirati o važnostima dijetalne prehrane te ukazati na njezine prednosti i terapijske učinke. Potrebno ih je upoznati s količinom i sastavom pojedinih obroka, energetskom vrijednosti i vremenom uzimanja dnevnih obroka.