Centralno naručivanje pacijenata

Centralno naručivanje u KBC Sestre milosrdnice vrši se na 3 lokacije:
Lokacija Vinogradska
Tel: 01 37 87 593; 01 37 87 958
Fax: 01 37 87 792
E-mail: narucivanje.vinogradska@kbcsm.hr

Lokacija Ilica
Fax: 01 37 13 637
E-mail: narucivanje.ilica@kbcsm.hr

Lokacija Draškovićeva
Fax: 01 46 97 029
E-mail: narucivanje.draskoviceva@kbcsm.hr
fizth.draskoviceva@kbcsm.hr

  • U KBC Sestre milosrdnice moguće je naručiti se osobno, telefaksom i e-mailom.
  • Prilikom naručivanja telefaksom ili e-mailom potrebno je poslati uputnice, povijest bolesti i broj telefona za kontakt.
  • Telefonske informacije dostupne su od 12 do 14 sati.

Da biste se mogli naručiti potrebno je poslati mailom ili telefaksom kopiju uputnice, stare povijesti bolesti i broj telefona za kontakt.

Povratnu informaciju za termin narudžbe možete očekivati za 5 dana.