Obavijest o načinu podnošenja prigovora ili pritužbe

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA ILI PRITUŽBE Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice cilj je pružanje vrhunske zdravstvene skrbi s visokom razinom zadovoljstvom svih naših pacijenta i njihovih obitelji. Tijekom Vašeg boravka u našoj Ustanovi nastojati ćemo Vam dati sve potrebne informacije vezane uz Vaše liječenje, kao i informacije o Vašim pravima i obvezama iz zdravstvenog osiguranja. Međutim ponekad, unatoč svim našim naporima, postoje trenuci nezadovoljstva. Zbog toga ako niste zadovoljni s kvalitetom naših usluga, imate pravo uputiti prigovor (usmeno izraženo nezadovoljstvo) i pritužbu (pismeno izraženo nezadovoljstvo).

NAČINI IZRAŽAVANJA PRIGOVORA (usmeno izraženo nezadovoljstvo) Ljubaznom komunikacijom može se trenutno otkloniti i spriječiti nastajanje nezadovoljstva, pa Vas molimo, da usmeni prigovor najprije uputite osoblju ustrojstvene jedinice (osoblju na odjelu, u ambulanti, na šalteru, …) na koju se prigovor odnosi ili glavnoj sestri ili rukovoditelju jedinice na koju se prigovor odnosi. Ukoliko nije moguće razgovorom riješiti uzroke Vašeg nezadovoljstva imate pravo uputiti pisanu pritužbu.

NAČINI IZRAŽAVANJA PRITUŽBE (pismeno izraženo nezadovoljstvo) može se izraziti na slijedeće načine:
1. Pisano na službenom obrascu bolnice „PRIJAVA PRITUŽBE“.
Obrasci za prijavu pritužbe dostupni su na odjelima/šalterima djelatnosti bolnice i na web stranici bolnice u rubrici „VODIČ ZA PACIJENTE“.
Kako bi ste dobili pisani odgovor na navedenu pritužbu u zakonskom roku važno je da obrazac „PRIJAVA PRITUŽBE“ u potpunosti ispunite i dostavite osobno ili poštom u Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova, u prizemlju upravne zgrade soba br. 7 – URUDŽBENI ZAPISNIK. Pritužbu ili pohvalu možete poslati i elektronskom poštom na e-mail prituzbeipohvale@kbcsm.hr
2. Pisano u Centralnoj Knjizi žalbi i pohvala koja se nalazi na Informacijama svih lokacija bolnice.
3. elektronskim putem kroz aplikaciju „ELEKTRONSKA KNJIGA PRITUŽBI“ koja se nalazi na naslovnici web stranice KBC Sestre milosrdnice.
Kako bi ste dobili službeni odgovor na navedenu pritužbu potrebno je navesti kontakt adresu i osobne podatke.
Anonimne i nepotpune pritužbe će se razmotriti, ali se na njih neće odgovarati.

ROKOVI ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA/PRITUŽBE
Službeni pisani odgovor dobit ćete ako ste potpunosti ispunili obrazac „PRIJAVA PRITUŽBE“ u zakonskom roku od 8 dana od datuma zaprimanja pritužbe. Ukoliko u tom roku nije moguće odgovoriti biti ćete obaviješteni da je pritužba u fazi rješavanja i da će odgovor uslijediti u roku daljnjih 15 radnih dana, uz obrazloženje razloga kašnjenja.

OSTALA PRAVA PACIJENTA

Ako niste zadovoljni poduzetim mjerama ili je prekoračen zakonski rok od 8 dana bez upućivanja ikakvog pismenog odgovora ili obrazloženja o kašnjenju, imate pravo žaliti se Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata u jedinici regionalne samouprave usmeno ili pisanim putem, odnosno Pritužbe imate pravo uputiti izravno i na slijedeće adrese:

Ministarstvo zdravlja Ksaver 200a, 10 000 Zagreb, Telefon: 01/46 07 555 Telefaks: 01/46 77 076
Bijeli telefon 0800 – 7999 (otvorena telefonska linija za pritužbe, pohvale, primjedbe i prijedloge građana vezane uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu)

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u jedinici područne (regionalne) samouprave:
Zagrebačka županija Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb ,
Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, telefon 01/60 09 477

Grad Zagreb Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba, 10000 Zagreb, Draškovićeva 15
Gradski ured za zdravstvo i branitelje Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, telefon 01/61 01 554