Postupak izdavanja preslike medicinske dokumentacije

Sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04 i 37/08)  pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti te istu može zahtijevati o svom trošku.

Postupak izdavanja preslike medicinske dokumentacije:

Potrebno je popuniti Zahtjev za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije, vlastoručno ga potpisati i priložiti presliku svoje osobne iskaznice.

Popunjeni Zahtjev za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije može se predati osobno, poštom ili putem e-maila.

Osobno se može predati u Službu pravnih poslova Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Poštom na adresu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb.

E-mailom na adresu: ljiljana.varga.puhijera@kbcsm.hr ili sanja.pavlek@kbcsm.hr  

Zahtjev se može preuzeti putem poveznice koja se nalazi na kraju ove upute.

U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid i na pristup njegovoj  medicinskoj dokumentaciji ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta o svom trošku.

Postupak izdavanja preslike medicinske dokumentacije:

Potrebno je popuniti Zahtjev za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije, vlastoručno ga potpisati, priložiti presliku svoje osobne iskaznice, presliku dokaza o srodstvu i presliku Smrtnog lista umrle osobe.

Popunjeni Zahtjev za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije može se predati osobno, poštom ili putem e-maila.

Osobno se može predati u Službu pravnih poslova Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Poštom na adresu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb.

E-mailom na adresu: ljiljana.varga.puhijera@kbcsm.hr ili sanja.pavlek@kbcsm.hr 

Zahtjev se može preuzeti putem poveznice koja se nalazi na kraju ove upute.

Cijena preslike medicinske dokumentacije iznosi 1,00 kn po stranici, a sukladno odluci Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Plaćanje se može izvršiti na Blagajni Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice prije preuzimanja preslike medicinske dokumentacije u Službi pravnih poslova ili po primitku medicinske dokumentacije, poštom na kućnu adresu, na žiroračun Bolnice, a temeljem dostavljenog računa.

Preuzimanje zahtjeva na sljedećim poveznicama: