Edukativni materijali za pacijente

Ovdje se nalaze osnovne informacije o određenim bolestima i njihovu liječenju, upute o pripremi pacijenta za kirurške zahvate i anesteziju, laboratorijske i dijagnostičke pretrage, te prijem i obradu u dnevnoj bolnici.