Zloćudne bolesti

Ovdje se nalaze se edukativni materijali namijenjeni  oboljelima od zloćudnih  bolesti, te korisne informacije i savjeti  potrebni  oboljelima od zloćudnih bolesti.

Kirursko lijecenje raka debelog crijeva e-izdanje 2016

Kirurško liječenje raka dojke e-izdanje 2016

Kirurško liječenje raka želuca e-izdanje 2016

Lijecenje melanoma e-izdanje 2016

Rak vrata maternice e-izdanje 2016

Rekonstrukcijska kirurgija dojke e-izdanje 2016