Bolnička ljekarna

Postojanje i razvoj ljekarničke službe usko su povezani s razvojem same Bolnice.

Na današnjoj lokaciji u Vinogradskoj ulici, Sestre milosrdnice su otvorile bolnicu 15. srpnja 1894. godine gdje je već od prvog dana radila i bolnička Ljekarna.

Ljekarna osigurava kvalitetnu stručnu i redovitu opskrbu bolnice lijekovima, medicinskim proizvodima, RTG filmovima, laboratorijskim posuđem, dječjom hranom i dijetetskim proizvodima, dijagnostičkim testovima i reagensima za bolničke laboratorije te potrošnim materijalom za hemodijalizu.

U bolničkoj Ljekarni svakodnevno se priređuju magistralni i galenski pripravci za potrebe pojedinih bolničkih odjela te se proizvodi demineralizirana voda.

Ljekarnička djelatnost uključuje brzo pružanje objektivnih informacija o lijekovima: indikacijama, kontraindikacijama, farmakokinetičkim svojstvima lijeka, interakcijama, inkompatibilnostima, podatke o statusu lijeka na Listi lijekova HZZOa, trenutnoj dostupnosti na tržištu i drugo te praćenje novosti s područja lijekova kroz suradnju s predstavnicima farmaceutskih tvrtki i zastupništva za lijekove.

U skladu s pojmom farmaceutske skrbi želi se farmaceute približiti pacijentima na odjelima uvođenjem sustava jedinične terapije za svakog pojedinog pacijenta čime bi se smanjila mogućnost medikacijske pogreške, a povećala sigurnost pacijenata, sve s ciljem doprinosa racionalnom i ekonomičnom propisivanju i upotrebi lijekova te osiguranja kvalitetne usluge za pacijenta.

Obavljanje ljekarničke djelatnosti, praćenje potrošnje odjela i vođenje bolničke ljekarne organizirano je primjenom elektroničke obrade podataka. Praćenje potrošnje lijekova metodom ATK/DDD/BOD uklapanjem u mjesečni limit pojedinih odjela omogućava svakodnevno, promptno praćenje farmakoekonomskih pokazatelja i nadziranje troškova liječenja te racionalizaciju farmakoterapije.

Zajedno s drugim zdravstvenim djelatnicima farmaceuti sudjeluju u nadzoru troškova liječenja, čime se želi utjecati na racionalniju potrošnju lijekova i ekonomičniju uporabu lijekova s ciljem poboljšanja terapijskog ishoda za bolesnike. Farmaceuti sudjeluju u radu Komisija za lijekove i za bolničke infekcije te Povjerenstva za lijekove.

U Ljekarni se provodi pripravnički staž farmaceutskih tehničara i dio staža farmaceuta.

Ljekarna ima 14 djelatnika: 4 farmaceuta (jedan na specijalizaciji iz farmaceutske tehnologije), 5 farmaceutskih tehničara i 5 nezdravstvenih radnika.