Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Referentni centar za radiologijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

Predstojnica:

Prof.dr.sc. Dijana Zadravec, dr.med. – zamjenica ravnatelja

mail: zadiravnateljstvo@gmail.com

tel.: (01) 3787-435

Tajnica predstojnice:

Irina Frković, bacc.oec.

mail: radiologija@kbcsm.hr;

irina.frkovic@kbcsm.hr

tel.: (01) 3787-435

v.d. Glavni radiološki tehnolog:

Miroslav Bašić

Glavni radiološki tehnozi po lokacijama:

– lokacija Vinogradska 29: Miroslav Bašić, bacc.rad.teh.

– lokacija Ilica 197: Ivanka Herman,  bacc.rad.teh.

– lokacija Draškovićeva 19: Dubravko Maček, bacc.rad.teh.

USTROJSTVO KLINIČKOG ZAVODA:

LOKACIJA VINOGRADSKA CESTA 29

ODJEL ZA NEURORADIOLOGIJU I NEUROINTERVENCIJU

ODJEL ZA ABDOMINALNU, TORAKALNU, UROGENITALNU RADIOLOGIJU I RADIOLOGIJU DOJKE

ODJEL ZA MUSKULOSKELETNU RADIOLOGIJU

LOKACIJA ILICA 197

ODJEL ZA ONKOLOŠKU RADIOLOGIJU

LOKACIJA DRAŠKOVIĆEVA 19

ODJEL ZA TRAUMATOLOŠKU RADIOLOGIJU