Nastavna djelatnost

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju je nastavna baza Stomatološkog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Katedra za opću i dentalnu radiologiju na Stomatološkom fakultetu 

Pročelnica:

Na katedri se održava nastava na: 

  • integriranom dodiplomskom studiju na hrvatskom jeziku
  • poslijediplomskom specijalističkom studij na hrvatskom i engleskom jeziku
  • poslijediplomsko doktorskom studij u na hrvatskom i engleskom jeziku 

te

  • nastava za studente koji studiraju na engleskom jeziku:
    • Dental Medicine Study in English

General radiology
Dental radiology

Nastavnici Katedre su u suradnji s nastavnicima Stomatološkog fakulteta objavili sveučilišni udžbenik Dentalna radiologija, Krolo, Zadravec, Medicinska naklada, 2016.