Naziv projekta: Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske – Radiološki edukacijski centar (UP.02.2.1.05.0001)

Korisnik: Referentni centar za radiologijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10 000 Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 32.559.724,50 kn, od čega 27.675.765,82 kn sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Razdoblje provedbe projekta: 36 mjeseci (17.12.2019. – 17.12.2022.)

Sažetak projekta: Projektom će se riješiti problem nedostatnog znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u području radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata te će se osigurati uvjeti za učinkovito pružanje usluga u zdravstvenom sektoru korištenjem najmodernije radiološke opreme, čime će se dugoročno ostvariti financijske uštede. Navedenim  će se zadovoljiti potrebe ciljane skupine i krajnjih korisnika, što će se odraziti na poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite te povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.

Kontakt osoba za više informacija: Izv. prof. dr. sc. Dijana Zadravec, dr. med., voditeljica projekta
(projekt.rec@gmail.com)

 

Naziv projekta: Razvoj i modernizacija znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice (KK.01.1.1.09.0023)

Ukupna vrijednost projekta: 428.145,83 kn

Razdoblje provedbe projekta: 8 mjeseci od potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Faza projekta: Projekt je prijavljen na Poziva na dostavu prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ (referentni broj: KK.01.1.1.09) te je u fazi evaluacije.

Sažetak projekta: Provedbom projekta pri Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice izradit će se projektna dokumentacija koja nedostaje, a temeljem koje će pristupiti prijavi i realizaciji IRI infrastrukturnog projekta koji obuhvaća i organizacijsku reformu. Nakon provedbe infrastrukturnog projekta, stvorit će se uvjeti za provođenje istraživanja unutar znanstvenog područja biomedicine i zdravstva koja će omogućiti stvaranje nove znanstvene, društvene i gospodarske vrijednosti, posebno u prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije (S3).