Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli Kliničkog bolničkog centra „Sestre Milosrdnice“ je samostalan i jedinstven, a svojom djelatnošću pokriva potrebe svih operacijskih struka, dijagnostičkih postupaka (invazivnih i neinvazivnih) te pruža konzilijarne usluge u cijelom Kliničkom bolničkom centru.

Na Zavodu radi 46 specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, od toga 18 subspecijalista i 5 liječnika na subspecijalizaciji iz intenzivne medicine te 30 liječnika specijalizanata, 136 medicinskih sestara i tehničara, 1 tajnica, 3 administratora .

Zavod raspolaže s ukupno 28 bolesničkih kreveta i to:

 • lokacija Vinogradska: polivalentna jedinica intenzivnog liječenja s 15 kreveta (10 općih i 5 neurokirurških)
 • lokacija Vinogradska: Dnevna bolnica (3 kreveta)
 • lokacija Draškovićeva: jedinica intenzivnog liječenja (10 kreveta)

Organizacija Zavoda

Danas Zavod djeluje na 2 lokacije:

 • Lokacija Vinogradska:
  Adresa: Vinogradska cesta 29
  Telefon /centrala/: (01)3787 111

Postupci se izvode u 20 operacijskih dvorana (5 kirurških, 2 neurokirurške, 4 otorinolaringološke, 3 urološke, 4 ginekološke, 1 okulističkoj te u rodilištu), u polivalentnoj Jedinici intenzivnog liječenja, 2 ambulante (Ambulanta za liječenje boli i Anesteziološka ambulanta) te na ostalim radilištima (ERCP, CT, MR, kolonoskopije, hitna kirurška ambulanta).

 • Lokacija Draškovićeva:
  Adresa: Draškovićeva 19
  Telefon /centrala/: (01)4697 000

Rad se odvija u 7 operacijskih dvorana, 2 jedinice intenzivnog liječenja (opća traumatološka i opeklinska), te 2 ambulante (Anesteziološkoj ambulanti i Ambulanti za liječenje boli)

Predstojništvo

v.d. Pročelnik Zavoda       
dr.sc. Marinko Vučić, prim.dr.med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
E-mail: marinko.vucic@kbcsm.hr

Glavna sestra Zavoda                                                                          
Sabina Babić, dipl.med.tech.
E-mail: sabina.babic@kbcsm.hr

Tajnica Zavoda
Julijana Obrst
Tel: 098 3787194
E-mail: jobrst@gmail.com