“Bol je neugodni osjetilni i emotivni doživljaj povezan sa stvarnim ili mogućim oštećenjem tkiva ili opisima u smislu takvog oštećenja. Bol je uvijek subjektivna.”(IASP, 1979.)

“Bol je što god osoba koja je doživjela kaže da jest i postoji kad ona kaže da postoji.” (McCaffery, Beebe, 1994.)

Liječenje akutne perioperativne i kronične boli jedna je od važnih djelatnosti Zavoda, a provodi se u sklopu Dnevne bolnice i Ambulante za liječenje boli te Službe za liječenje akutne boli (Acute Pain Service). 

Ambulanta za liječenje boli i Dnevna bolnica

 • U Ambulanti za liječenje boli i Dnevnoj bolnici provode se prvi i kontrolni pregledi bolesnika, odnosno farmakološko (peroralna, parenteralna, transkutana terapija), nefarmakološko (akupunktura) i minimalno invazivno liječenje boli (blokada trigger točki, pojedinačna blokada zglobova, epiduralna primjena steroida, blok ganglija stelatuma, blokada SI zgloba, regionalne kontinuirane tehnike suzbijanja bolova, epiduroliza).
 • Najčešće tegobe bolesnika koji se liječe u Ambulanti za bol jesu koštano-zglobni kronični i akutni bolovi, kronične i akutne križobolje, neuropatski bolovi, kronični i akutni bolovi kod malignih bolesti i migrenske glavobolje.

Služba za liječenje akutne boli (Acute pain sevice)

 • Neliječena akutna bol tijekom perioperacijskog razdoblja je snažan okidač stresnog odgovora koji pokreće niz metaboličkih i upalnih odgovora, te lako može progredirati u kronični bolni sindrom. 
 • Prema zaključcima specijalne interesne grupe za liječenje akutne boli (SIGAP) IASP-a u više od 50% svih bolnica u Europi nema pisanih vodiča ili protokola za zbrinjavanje boli, a bol se liječi samo na zahtjev bolesnika. Postoji tendencija da se ne prihvaća intenzitet boli koji navodi bolesnik, a u većini se bolnica procjena intenziteta boli ne provodi i ne postoji interdisciplinarna suradnja kliničara u liječenju boli te odgovornost za loše liječenje.
 • Zato je dana 14.12.2015. s radom započela Služba za liječenje akutne boli (APS), prvo u Klinici za ženske bolesti i porodništvo, a zatim i u Klinici za kirurgiju te su definirani protokoli postoperativne analgezije za svaki operativni zahvat.
 • Članovi tima za liječenje akutne boli jesu posebno educirana medicinska sestra i liječnik anesteziolog.
 • U okviru Službe za liječenje akutne boli uspostavljen je sustav multidisciplinarnog i multimodalnog pristupa bolesnicima koji uključuje optimalno planiranje tehnike analgezije i farmakoterapije, edukaciju bolesnika, procjenu čimbenika rizika za razvoj kroničnoga bolnog sindroma i svakodnevno praćenje intenziteta boli i nuspojava kao i  procjenu zadovoljstva bolesnika. Učinkovitije liječenje akutne postoperativne boli pridonosi provođenju fizikalne terapije te ukupne funkcionalne rehabilitacije bolesnika.

Istine i predrasude o liječenju boli

Radno vrijeme

 • Lokacija Vinogradska 29
  • ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak od 07.30 – 15.30
  • utorak, četvrtak 14.00 – 20.00
  • Narudžbe na tel: 01/3787-761
 • Lokacija Draškovićeva 19
  • Ambulanta za liječenje boli
  • ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak od 7.30 – 15.30
  • Narudžbe na tel: 01/4697-120