Stručna djelatnost

Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb organizacijski obuhvaća pet djelatnosti: anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivno liječenje, liječenje boli i eksplantaciju.

Posebna važnost se u Odjelu intenzivnog liječenja (lokacija Vinogradska) pridaje postupku dokazivanja moždane smrti i provođenju eksplantacije organa i tkiva, u čemu sudjeluje eksplantacijski tim anesteziologa i medicinskih sestara. Na lokaciji Draškovićeva anesteziolozi su članovi multidisciplinarnog tima za liječenje bolesnika s teškim opeklinama.