Anesteziološki pregled i upute za bolesnike

Što je anestezija?

Anesteziologija je grana medicine koja se bavi uklanjanjem boli i/ili svijesti za vrijeme dijagnostičkog ili terapijskog postupka te perioperacijskim liječnjem bolesnika što uključuje i preoperacijsku pripremu te postoperacijsko praćenje, bilo u jedinicama intenzivnog liječenja, bilo u sobama za buđenje/bolesničkim sobama, ovisno o vrsti operacije i stanju samog bolesnika. Osim za vođenje anestezije i intenzivno liječenje najtežih bolesnika, liječnici anesteziolozi obučeni su i za zbrinjavanje bolesnika u hitnim stanjima, te su najčešće upravo oni članovi reanimacijskih/hitnih bolničkih timova.

Anestezija je danas vrlo siguran postupak koji omogućuje bolesniku da uz minimalnu bol, patnju ili nelagodu podnese invazivni medicinsku postupak (operacija ili dijagnostički/terapijski postupci). Anesteziju izvode specijalist anesteziolog i anesteziološki tehničar. Tijekom anestezije liječnik redovito prati bolesnikove životne funkcije (krvni tlak i puls, srčani ritam, disanje, zasićenje krvi kisikom, temperaturu…) te brine o bolesniku.

Vrste anestezije

U općoj anesteziji bolesnik je u stanju sličnom dubokom snu. Lijekovi (anestetici) se daju putem vene (intravenska anestezija) ili se za vrijeme operacije udišu putem maske ili cjevčice za disanje (tubusa) postavljene u dušnik. Danas se najčešće koriste kombinacije ove dvije metode. Upotrebljava se kod većih operacija glave, vrata, prsnog koša i trbuha.

Regionalna anestezija je postupak apliciranja lokalnog anestetika koji ostavlja samo dio tijela bez osjeta. Bolesnik je obično lagano uspavan (sediran). Najčešće se koristi kod ortopedskih zavata, pri porodu te kod starijih i ugroženih bolesnika.

 • Spinalna anestezija tehnika je kojom se blokiraju bolni impulsi na razini kralješničke moždine apliciranjem lokalnog anestetika u cerebrospinalni likvor – tekućinu koja ispunjava kralješnički kanal. Izvodi se u području slabinske kralješnice, a pogodna je za operacije ispod razine pupka. Prilikom davanja anestetika ili neposredno nakon, bolesnik može osjetiti toplinu i trnce u nogama te ih ubrzo neće moći pomicati. Ovisno o vrsti anestetika ova slabost u nogama traje 2 – 5 sati.
 • Epiduralna anestezija također je tehnika kojom se blokiraju impulsi na razini kralješničke moždine, no za razliku od spinalne ovdje se postavlja epiduralni kateter koji omogućava liječenje boli u postoperacijskom razdoblju, tako da nije neuobičajeno da se kateter vadi tek nakon nekoliko dana.
 • Regionalni blokovi primjenjuju se za anesteziju dijela tijela (npr. rame, šaka, stopalo, potkoljenica…) davanjem lokalnog anestetika u okolicu živca/živčanog snopa koji provodi impulse iz te regije.

Lokalna anestezija je postupak davanja anestetika u operacijsko područje koji izvodi kirurg kod manjih ambulantnih zahvata.

Priprema za operacijski zahvat

Prijeoperacijski anesteziološki pregled obavlja se nakon pregleda kirurga i odluke o operacijskom liječnju, kada se dobivaju i upute o potrebnim pretragama i obrasci koje je potrebno ispuniti i donijeti na anesteziološki prijeoperacijski pregled (obrazac “Anesteziološki upitnik i pristanak na anesteziju” možete preuzeti na dnu stranice). Nakon pregleda anesteziolog će procijeniti sposobost bolesnika za operaciju te odrediti moguće dodatne pretrage i preglede.

Na anesteziološki pregled potrebno je donijeti:

 • tražene laboratorijske nalaze i rezultate pretraga
 • ispunjen i potpisan anesteziološki upitnik
 • sve lijekove koje bolesnik koristi, uključujući i inhalatore i kapljice, te sve pripravke koji su kupljeni bez recepta kao što su vitamini, biljni pripravci i razni dodaci prehrani

Priprema 24h prije operacije

 • potrebno se okupati, eventualno obrijati, skinuti lak s noktiju, šminku, sav nakit, satove i sl.
 • uzeti lijekove prema preporuci anesteziologa
 • potpisati pristanak za operaciju i anesteziju

Noć uoči operacije

 • slijediti upute glede jela i pića (redovito od ponoći do jutra biti nataše – minimalno 6 sati)

Jutro na dan operacije

 • izvaditi zubnu protezu, kontaktne leće i sl.
 • lijekove uzeti prema preporuci anesteziologa sa što manje vode (gutljaj)
 • ½ sata do 1 sat prije operacije bolesnik će dobit tabletu ili injekciju koja će ga pripremiti za anesteziju/operaciju te će se osjećati opušteno i uspavano.

Priprema za ambulanti zahvat/pretragu u anesteziji

Takvi zahvati se izvode u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji. Za ovakvu vrstu anestezije potrebno je biti natašte minimalno 6 sati, ispuniti i potpisati suglasnost za anesteziju i operacijski zahvat. Nakon zahvata bolesnik ostaje pod nadzorom 1 – 2 sata. Unos hrane i pića dozvoljen je tek 2 sata nakon zahvata, dok motornim vozilima nije dopušteno upravljati sljedeća 24 sata.

Preuzmite, pažljivo pročitajte i detaljno popunite pristanak za anesteziju

Radno vrijeme Anesteziološke ambulante

 • Lokacija Vinogradska 29
  • Anesteziološka ambulanta: ponedjeljak, srijeda, petak 7.30 – 15.30 sati, utorak i srijeda 7.30 – 19.30 sati
  • Dječja anesteziološka ambulanta: ponedjeljak od 14.30 – 19.30
  • Narudžbe na telefon: 01/3787 748, svaki radni dan 12 – 14 sati ILI osobno, svaki radni dan 7.30 – 14 sati
 • Lokacija Draškovićeva 19
  • Anesteziološka ambulanta: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 7.30 – 11.30 sati, srijeda 14.00 – 18.00 sati
  • Narudžbe:
  • osobno na šalteru informacija, svaki radni dan 7.30 – 14 sati ILI
  • e-mail za narudžbe: narucivanje.draskoviceva@kbcsm.hr ILI
  • fax za narudžbe: 01/4697-029